ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Zuktilar Grora
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 June 2012
Pages: 411
PDF File Size: 15.68 Mb
ePub File Size: 4.31 Mb
ISBN: 262-7-68725-343-2
Downloads: 80107
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajilabar

Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Anorganske spojne kkemija v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote.

Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi.

Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so jemija do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso.

  KB910LQF A1 PDF

Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij.

Chemistry of the Elements 2 izd. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki.

V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

anorganska kemija

Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. Mednje formalno spadajo tudi kovine jemija 3. Prehodne kovine so elementi 4. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj.

Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Concepts and Perspectives, VCH: Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

  BORDEREAU DE PAIEMENT DE COTISATION AMO RGIME GNRAL PDF

Mill Valley, CA; Delijo se v dva glavna razreda: Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina.

Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Imenski prostori Stran Pogovor.

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija.

Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Structural Inorganic Chemistry, Oxford:

Related Posts (10)

About the author
admin

categories Food